Dzień dobry! Witamy w strefie MyTCL

Utwórz swoją strefę

Twoje hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, składać się z cyfr i liter oraz zawierać co najmniej jedną wielką literę i jedną cyfrę.

Firma TCL jest odpowiedzialna za przetwarzanie i gromadzenie danych w celu utworzenia konta klienta online na podstawie jego zgody. Dane klienta mogą zostać przekazane działom odpowiedzialnym za relacje z klientami. Pola zaznaczone gwiazdką są niezbędne do utworzenia konta.

Klient może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, ich modyfikacji, ograniczenia, przeniesienia, usunięcia, wydania dyspozycji z wyprzedzeniem i odstąpienia od zgody na przetwarzanie danych, pisząc na adres PLsupport@tcl.com i dołączając kopię swojego dokumentu tożsamości. TCL zatrudnia osobę oddelegowaną do ochrony danych, z którą można skontaktować się pod powyższym adresem. Klient może w dowolnym momencie złożyć zażalenie organowi odpowiedzialnemu za ochronę danych osobowych.