Hej Velkommen til din MyTCL-side

Opret din side

Din adgangskode skal være mindst 8 tegn lang, bestå af tal og bogstaver, og inkludere mindst et stort bogstav og et tal.

Som ansvarlig for håndteringen indsamler TCL disse oplysninger for at kunne oprette din onlinekonto på grundlag af dit samtykke. Dine oplysninger kan videregives til kundeservice. De felter, der er markeret med en stjerne, skal angives, for at vi kan oprette din konto.

Du kan udøve dine rettigheder til tilgang, berigtigelse, begrænsning, overflytning, sletning, definition af forhåndsdirektiver og opposition mod håndtering af dine personoplysninger på adressen DKsupport@tcl.com og vedlægge en kopi af dit id-kort. TCL har en ansvarlig for beskyttelse af personoplysninger, der kan kontaktes på samme adresse. Du kan på ethvert tidspunkt indgive en klage til Datatilsynet.